Hiển thị một kết quả duy nhất

XỬ LÝ TRIỆT ĐỂ CHẤT HỮU CƠ NHỚT ĐÁY, MÙN BÃ DƯỚI ĐÁY AO
VI SINH CẮT TẢO, CHUYÊN TIÊU DIỆT CÁC LOẠI TẢO ĐỘC NHƯ: TẢO LAM,TẢO GIÁP...
ỔN ĐỊNH TẢO, TĂNG CƯỜNG HỆ MIÊN DỊCH, ĐỀ PHÒNG DỊCH BỆNH, CẢI THIỆN MÔI TRƯỜNG NƯỚC
CÔNG DỤNG: Cung cấp vi sinh vật có lợi giúp phân hủy mùn bã hữu cơ, giảm hàm lượng các…
XỬ LÝ KIM LOẠI NẶNG, ỔN ĐỊNH CHẤT LƯỢNG NƯỚC
CHỐNG SỐC CHO TÔM DƯỚI CÁC TÁC NHÂN NGOẠI VI
KHỬ KHÍ ĐỘC, XỬ LÝ CHẤT THẢI HỮU CƠ VÀ NHỚT ĐÁY AO BẰNG VI KHUẨN CHỨC NĂNG
PHÂN HỦY CHẤT THẢI ĐÁY AO, ỔN ĐỊNH TẢO CÓ LỢI VÀ TĂNG OXY ĐÁY AO
Hotline: 0252.383.7777