Hiển thị một kết quả duy nhất

ĐẶC TRỊ VÀ PHỤC HỒI CÁC LOẠI BỆNH GAN TÔM CÁ
BỔ SUNG CÁC LOẠI KHOÁNG VI LƯỢNG LÀM CỨNG VỎ, CHẮC THỊT VÀ ỔN ĐỊNH MÔI TRƯỜNG AO NUÔI
TĂNG CƯỜNG KHOÁNG CHẤT, NÂNG CAO TỈ LỆ SỐNG CHO TÔM CÁ
GIẢI PHÁP LÀM CỨNG VỎ SIÊU TỐC
CHIẾT XUẤT TỪ NẤM MEN. NGĂN CHẶN CÁC LOẠI ĐỘC TỐ GÂY HẠI CHO GAN TỤY.    
PHÒNG NGỪA BỆNH ĐƯỜNG RUỘT, GIÚP TÔM LỚN NHANH, KHỎE MẠNH, GIẢM HỆ SỐ FCR.
GIÚP TÔM, CÁ HẤP THU CHẤT DINH DƯỠNG, TĂNG TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN NHANH, GIẢM HỆ SỐ FCR.  
TĂNG CƯỜNG HỆ MIỄN DỊCH, CHỐNG SỐC KHI MÔI TRƯỜNG THAY ĐỔI (SANG AO, THAY NƯỚC, THAY ĐỔI THỨC ĂN...)
Hotline: 0252.383.7777