Hiển thị 13–23 trong 23 kết quả

ỨC CHẾ VI KHUẨN HỌ VIBRIO THEO CƠ CHẾ THỰC BÀO KHÁNG NỘI BÀO
XỬ LÝ KIM LOẠI NẶNG, ỔN ĐỊNH CHẤT LƯỢNG NƯỚC
PHÒNG NGỪA BỆNH ĐƯỜNG RUỘT, GIÚP TÔM LỚN NHANH, KHỎE MẠNH, GIẢM HỆ SỐ FCR.
GIÚP TÔM, CÁ HẤP THU CHẤT DINH DƯỠNG, TĂNG TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN NHANH, GIẢM HỆ SỐ FCR.  
CHỐNG SỐC CHO TÔM DƯỚI CÁC TÁC NHÂN NGOẠI VI
KHỬ KHÍ ĐỘC, XỬ LÝ CHẤT THẢI HỮU CƠ VÀ NHỚT ĐÁY AO BẰNG VI KHUẨN CHỨC NĂNG
TĂNG CƯỜNG HỆ MIỄN DỊCH, CHỐNG SỐC KHI MÔI TRƯỜNG THAY ĐỔI (SANG AO, THAY NƯỚC, THAY ĐỔI THỨC ĂN...)
PHÂN HỦY CHẤT THẢI ĐÁY AO, ỔN ĐỊNH TẢO CÓ LỢI VÀ TĂNG OXY ĐÁY AO
DIỆT CÁC LOẠI KÝ SINH TRÙNG VÀ CÁC LOẠI VI KHUẨN CÓ HẠI. HIỆU QUẢ VÀ AN TOÀN CHO AO…
ĐẶC TRỊ VÀ PHÒNG NGỪA CÁC LOẠI KÝ SINH TRÙNG TRONG ĐƯỜNG RUỘT TÔM, CÁ
Hotline: 0252.383.7777