Công ty TNHH Công Nghệ Sinh Học Chiến Thắng – là thành viên thuộc Chiến Thắng Group vừa được công nhận đủ điều kiện sản xuất thức ăn thủy sản và các sản phẩm xử lý môi trường thủy sản

Công ty TNHH Công Nghệ Sinh Học Chiến Thắng hoạt động trong lĩnh vực sản xuất và phân phối các sản phẩm phục vụ nuôi trồng thủy sản tại Việt Nam với hệ thống phân phối tại nhiều tỉnh thành trên cả nước… Để đảm bảo chất lượng sản xuất, Công ty đã đầu tư nhà máy chế biến theo tiêu chuẩn ISO tại KCN Phan Thiết. Để chứng minh quy trình sản xuất và chất lượng sản phẩm đảm bảo đáp ứng theo yêu cầu tiêu chuẩn quy định, Công ty CNSH Chiến Thắng đã đăng ký sử dụng dịch vụ chứng nhận ISO của TQC.

ISO 9001:2015 là tiêu chuẩn quốc tế về hệ thống quản lý chất lượng do Tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO) ban hành.
Hệ thống Tiêu chuẩn này tạo nên sức mạnh cạnh tranh của Công ty, giúp Công ty tồn tại và phát triển, đồng thời chứng minh sự tin cậy của Công ty đối với khách hàng.
 Tiêu Chuẩn ISO 22000:2018 là tiêu chuẩn quốc tế , triển khai nhằm chứng nhận hệ thống quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm, đảm bảo sức khỏe và quyền lợi của người tiêu dùng. Tiêu chuẩn này bao gồm các yêu cầu về hệ thống trao đổi thông tin, hệ thống quản lý và kiểm soát rủi ro trong một doanh nghiệp. Chứng nhận ISO 22000 như một bằng chứng về an toàn vệ sinh thực phẩm của doanh nghiệp trong lĩnh vực sản xuất, chế biến và cung ứng thực phẩm. Người tiêu dùng sẽ tin tưởng hơn đối với các Doanh nghiệp có hệ thống quản lý đạt ISO 22000.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Hotline: 0252.383.7777